Accord

Actavis Polska


MATERIAŁY EDUKACYJNE / KOMUNIKATY BEZPIECZEŃSTWA

Piperacillin/Tazobactam Actavis Proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2 g/0,25 g, 4 g/0,5 g

W 2008 roku został zmieniony skład referencyjnego produktu leczniczego i można go mieszać oraz podawać jednocześnie z innymi produktami, podczas gdy produkt Piperacillin/Tazobactam Actavis, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 2 g/0,25 g i 4 g/0,5 g, wykazuje pewne niezgodności farmaceutyczne, które zwiększają ryzyko poważnych błędów medycznych:

  • Nie wolno mieszać ani jednocześnie podawać produktu Piperacillin/Tazobactam Actavis z żadnymi aminoglikozydami, ponieważ może to spowodować inaktywację aminoglikozydu.

    Nie wolno rozpuszczać ani rozcieńczać produktu Piperacillin/Tazobactam Actavis mieczanowym płynem
    Ringera (roztwór Hartmanna),
    ponieważ nie są one zgodne.

W celu zmniejszenia ryzyka niewłaściwego podania lub przygotowania produktu, opracowano podstawowe materiały edukacyjne dla pracowników służby zdrowia, które wskazują, jak ważne jest przestrzeganie wytycznych dotyczących przepisywania i stosowania produktu Piperacillin/Tazobactam Actavis:


1. List do pracowników służby zdrowia

Dokument ten podsumowuje główne różnice pomiędzy produktem referencyjnym i produktem firmy Actavis.


2. Plakat dla pracowników służby zdrowia

Dokument ten jest przeznaczony do dystrybucji i ekspozycji w odpowiednich miejscach zakładu opieki zdrowotnej, w tym w centralnych serwisach farmaceutycznych przygotowujących leki do podania dożylnego, pomieszczeniach pielęgniarskich, klinicznych i aptecznych (jeśli dotyczy). Dokument ten może być także oferowany na życzenie w postaci drukowanej.

3. Dodatek do przewodnika podania dożylnego

W celu wprowadzenia punktów tego dokumenru do przewodników podania dożylnego, jeśli dotyczy.

4. Dokument „Pytania i odpowiedzi"

Dokument ten stanowi skrócone szkolenie dla pracowników służby zdrowia i uzupełnia pozycje 1, 2 i 3 przedstawione powyżej.

Materiały edukacyjne dotyczące Actaven 10 mg, 20 mg, kapsułki miękkie przygotowane i zatwierdzone przez URPL w ramach realizacji RMP/RMM dla Actaven 10 mg, 20 mg, kapsułki miękkie

Actaven Materiał edukacyjny dla lekarza (PDF, 255 kb)Actaven Materiał edukacyjny dla lekarza Lista kontrolna dla lekarza (PDF, 115 kb)

Actaven Materiał edukacyjny dla lekarza Ogólny formularz zgody (PDF, 89,8 kb)Actaven Materiał edykacyjny dla lekarza Formularz zgody dla pacjentek w wieku rozrodczym (PDF, 94,4 kb)

Actaven Przewodnik dla farmaceuty (PDF, 281 kb)

Actaven Przewodnik dla pacjenta (PDF, 249kb)

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia: Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Actarosin (rozuwastatyna)

ACTAROSIN Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania (PDF, 2,23 MB)

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia. Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne: świadomość zróżnicowanego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych pomiędzy produktami oraz znaczenia indywidualnych czynników ryzyka i zwrócenie uwagi na objawy podmiotowe i przedmiotowe powikłań zakrzepowo-zatorowychKomunikat złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (PDF, 1,39 MB)

Materiały edukacyjne dotyczące Paracetamol Actavis, 10 mg/ml, roztwór do infuzji przygotowane i zatwierdzone przez URPL w ramach realizacji RMP/RMM dla dotyczące Paracetamol Actavis, 10 mg/ml, roztwór do infuzji.

Materiały edukacyjne PARACETAMOL ACTAVIS 10 mg ml (PDF, 91,2 kb)

 
  • Wróć
  • Drukuj
  • Wyślij