Accord

Actavis Polska


OCHRONA ŚRODOWISKA

Dążeniem Actavis jest dbałość o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz środowiska naturalnego. 

Actavis od wielu lat aktywnie działa w obszarze ochrony środowiska. Większość naszych zakładów produkcyjnych uzyskała zewnętrzne certyfikacje swoich systemów, a wszystkie wyznaczają i monitorują realizację celów w zakresie ochrony środowiska - od działań minimalizujących produkcję odpadów do programów oszczędzania energii - na każdym polu mamy osiągnięcia w skali globalnej.

Rozumiemy jak duży wpływ na życie na Ziemi ma zmiana klimatu, wywołana zanieczyszeniem środowiska. Tym bardziej jesteśmy dumni z posiadania jedynego na świecie zakładu produkcji farmaceutycznej zasilanego wyłącznie czystą energią, co oznacza że zakład ten nie emituje do atmosfery żadnych zanieczyszczeń.

  • Wróć
  • Drukuj
  • Wyślij