Accord

Actavis Polska


PRACOWNICY

Nasze zakłady produkcyjne w Europie muszą spełniać restrykcyjne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbamy o nasz personel równocześnie uświadamiając mu wagę jaką należy przywiązywać do bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Opracowaliśmy kompletny system zapewnienia najwyższej jakości produktów, które są całkowicie wolne  od pozostałości substancji potencjalnie szkodliwych lub produktów obcych na powierzchniach zewnętrznych.

System opiera się na specjalnym sposobie projektowania procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych, w magazynach oraz w dystrybucji. Dzięki ciągłej modernizacji całej gamy opakowań naszych leków, wdrażamy najlepsze praktyki sektora farmaceutycznego, pomagamy w ograniczaniu błędów w obchodzeniu się z produktami  o działaniu cytotoksycznym.
  • Wróć
  • Drukuj
  • Wyślij